0,00 € bez DPH

Úprava vody

Požiadavky zákazníkov na úpravu vody sa líšia čo do množstva upravovanej vody, tak i parametrov upravenej vody. Technológie úpravní vôd sú teda veľmi rozmanité a je potrebné pri ich návrhu brať v zreteľ všetky aspekty od ekonomických, cez technologické, priestorové až po ekologické. Úpravne vody tak vyžadujú individuálne riešenie s využitím rôznych technológií a ich kombinácií. Spoločnosť ASIO, spol. s r.o. využíva vo svojich návrhoch, projektoch a realizáciách celé portfólio tradičných i moderných technologických postupov vždy s myšlienkou optimálneho riešenia.

  • membránové technológie
  • ionexové technológie
  • filtračné technológie
  • dezinfekcia vody
  • stripovanie a aeračné technológie
  • biotechnológie

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.