0,00 € bez DPH

Výber z referencií - úpravne vôd

Úprava vody pre obec Prosiměřice

Identifikačné údaje a účel realizácie
Miesto realizácie: Prosiměřice             
Termín realizácie: 2018                                     

Úprava vody z vrtu pre juhomoravskú obec Prosiměřice

Návrhové parametry: voda z vrtu - železo, amónne iońy, chloridy, mangán, zákal
Požadované garantované hodnoty: pitná voda podľa vyhlášky 252 / 2004                                                           

Použité technológie 
Filtrácia na diskových filtroch, chlorácia do bodu zvratu, odvetrávanie chloramínov na stripovacej kolóne, úprava pH, filtrácia na turbidexe, filtrácia na pyroloxe, filtrácia na aktívnom uhlí, reverzná osmóza, dezinfekcia chlórnanom sodným. Systém je riadený PLC s vizualizáciou a ovládaním cez web rozhranie.


Úprava vody pro tepelné výměníky prádelna v Lodži, Polsko

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Prádelna Lodž, Polsko               
Termín realizace: 2014                                     

Úprava vody pro prádelnu. Odstranění mechanického znečištění, změkčení vody a odstranění železa. Takto upravená voda byla použita v tepelných výměnících.

Návrhové parametry: Fe: 0,5 mg/l, tvrdost: 15 °dH
Požadované garantované hodnoty: Fe: < 0,1 mg/l, tvrdost: < 2°dH                                                            

Princip technologie 
Pro vyčištění vody dle požadovaných parametrů byla zvolena filtrace přes náplň Ecomix. Jedná se o katexovou pryskyřici, která má vlastnosti vhodné pro odstranění koncentrací železa a tvrdosti. Regenerace probíhá v Na+ cyklu za pomocí nasyceného roztoku NaCl. Před filtry s katexovou náplní byl umístěn filtr s Azud Helix Automatic s 50 micron, s filtrační plochou 1690 cm2, praný dle tlakové ztráty. Celá úpravna je plně automatická s časové řízenou regenerací filtrů.


Úprava vody pro hotel v ekologickém centru Zlatná Greda

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Zlatná Greda            
Termín realizace: 2014                      

Realizace ÚV vody ze studny s odstraněním železa, bakterií a amonných iontů.

Návrhové parametry: Fe 6 mg/l, NH4+ 2 mg/l, bakteriologické znečištění, průtok 4 m3/h
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody                                                                                               

Princip technologie
Odstranění železa na pyroloxových filtrech s dávkováním chlornanu sodného jako desinfekčního činidla. Odstranění amonných iontů odvětráváním a chlorací, sorbce na aktivní uhlí s akumulací upravené vody.


Úpravna vody - obec Zbiroh

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Obec Zbiroh     
Termín realizace: 2013                                     

Úpravna vody pro obec. Odželeznění a odmanganování, úprava pH a desinfekce na parametry pitné vody.

Návrhové parametry: pH: 6,6, Fe: 1,5 mg/l, mangan: 0,6 mg/l, maximální hodinový nátok: 18 m3/h      
Požadované garantované hodnoty: pH: 8,5, Fe: < 0,2 mg/l, mangan: < 0,05 mg/l     

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Principem technologie bylo odželeznění a odmanganování vody na parametry vody pitné. Pro odstranění koncentrací železa a manganu byly zvoleny filtry s náplní pyrolox. Pro účinnější odstranění muselo být ve vodě upraveno pH na hodnotu 8,5. Voda byla také desinfikována dávkováním chlornanu sodného pro odstranění bakteriologického znečištění. Chlornan také pomáhal při oxidaci železa a manganu díky jeho oxidačním vlastnostem.


Úprava vody pro prádelnu

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Brno                                       
Termín realizace: 2014                                     

Realizace ÚV vody z vrtu pro provoz prádelny, využití upravené vody změkčené a demivody pro tepelné výměníky a pračky.

Návrhové parametry: Fe: 0,6 mg/l, Mn: 0,2 mg/l, tvrdost 4 mmol/l, vodivost 1000 µS/cm, průtok 18 m3/h
Požadované garantované hodnoty: nulové koncentrace Fe, Mn, Ca, vodivost do 30 µS/cm

Princip technologie
Principem technologie bylo odželeznění vody na parametry vody pitné. Pro odstranění koncentrací železa byly zvoleny filtry s náplní Pyrolox. Voda byla také dezinfikována dávkováním chlornanu sodného pro odstranění bakteriologického znečištění. Chlornan také pomáhal při oxidaci železa a manganu díky jeho oxidačním vlastnostem. Po odstranění železa a manganu byla voda změkčena na koncentrace 0 mmol/l a akumulována v 20 m3 nádrži. Z ní byla čerpána do systému, přes aktivní uhlí, 5 micronové a 1 micronové filtry na stanici reverzní osmózy. Poté byla voda čerpána do akumulační nádrže s boční cirkulací okolo UV lampy a čerpána do systému.


Úprava vody pro razící technologii TBM

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Ejpovice           
Termín realizace: 2015                                     

Realizace ÚV vody z říční vody pro chlazení vrtacího štítu.

Návrhové parametry: odstranění mechanického znečištění do 10 micrometrů, průtok 120 m3/h  
Požadované garantované hodnoty: velikost částic pod 10 micrometrů, odstranění bakteriologického znečištění

Princip technologie
Principem technologie bylo odstranění mechanického znečištění na automatických diskových filtrech s následnou pískovou filtrací. Ve vodě je upravováno pH dle aktuálního pH v řece, které v průběhu roku kolísá. Do vody je za pískovou filtrací dávkován také inhibitor koroze, biocid a antiscalant.


Úprava vody pro hotel

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Čeladná  
Termín realizace: 2014                                     

Úpravna vody pro hotelové zařízení. Úprava odželezněním vody a hygienické zabezpečení.

Návrhové parametry: Fe: 1,3 mg/l, maximální hodinový nátok: 5 m3/h 
Požadované garantované hodnoty: Fe: < 0,2 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Principem technologie bylo odželeznění vody na parametry vody pitné. Pro odstranění koncentrací železa byly zvoleny filtry s náplní Pyrolox. Voda byla také dezinfikována dávkováním chlornanu sodného pro odstranění bakteriologického znečištění. Chlornan také pomáhal při oxidaci železa a manganu díky jeho oxidačním vlastnostem. Za úpravnou byla umístěna akumulační nádrž pro pokrytí špičkového nárazového odběru.


Úprava vody Karlovy Vary - Březová

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Karlovy Vary - Březová            
Termín realizace: 2014                                     

Realizace ÚV vody z říční vody pro chlazení vrtacího štítu.

Návrhové parametry: maximální průtok 320 l/s, průměrný průtok 210 l/s     
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody                                                                                            

Princip technologie
Membránová UF úpravna vody - 288 ultrafiltračních modulů, každý s plochou 70 m2.


Úprava vody CT Park - Brno Modřice

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Brno - Modřice                         
Termín realizace: 2016                                     

Realizace ÚV vody z vrtu pro potřeby CT parku Brno.

Návrhové parametry: amonné ionty – c(NH4) = až 10 mg/l, c(Fe) = 1,37 mg/l , c(Mn) = 0,14 mg/l 
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody

Princip technologie
Akumulace a ohřev vody v akumulační nádrži, mechanická filtrace, odstranění železa a manganu v paralelně zapojených filtrech s náplní GreenSand, odstranění amonných iontů v nitrifikačním reaktoru, chlorace do bodu zvratu – oxidace zbytkových koncentrací amonných iontů + dezinfekce, hloubková filtrace – filtr s náplní Turbidex, odstranění zbytkových koncentrací volného chloru v paralelně zapojených filtrech s náplní GAC, hygienizace upravené vody.


Recyklace vody pro zkušebnu praček

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Příbor                                      
Termín realizace: 2016                                     

Úprava vody pro zkušebnu praček.

Návrhové parametry: významné mechanické znečištění, maximální hodinový nátok: 30 m3/h  
Požadované garantované hodnoty: voda zbavená mechanického znečištění do 1 micronu                             

Princip technologie (recyklace vody)
Voda je jímána přes nádrž špinavé vody a čerpána přes systém automatických filtrů s různou porozitou, které jsou prány na základě tlakové ztráty. Za diskovými filtry je umístěna filtrace na speciální náplni pro odstranění znečištění s porozitou 5-1 micron. Voda je následně dočištěna na filtračních svíčkách s porozitou 1 micron.


Změkčení vody pro kotelnu

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Brno 
Termín realizace: 2015                                     

Úprava vody pro kotelnu.

Návrhové parametry: tvrdost 4 mmol/l, maximální hodinový nátok: 28 m3/h
Požadované garantované hodnoty: změkčená voda       

Princip technologie (recyklace vody)
Katexová filtrace pro změkčení vody se zařazenou mechanickou předfiltrací pro ochranu řídících jednotek.


Úpravna vody pro překladiště kamionů

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Syrovice       
Termín realizace: 2015                                     

Úprava vody na vodu pitnou pro překladiště kamionů.

Návrhové parametry: tvrdost 3,92 mmol/l, bakteriologické znečištění, Fe= 0,33 mg/l, Mn = 0,156 mg/l, NH4+ = 0,212 mg/l
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody

Princip technologie (recyklace vody)
Úpravna je navržena jako rámový komplet pro úsporu prostoru. Jedná se o mechanickou předfiltraci, chloraci do bodu zvratu, odstranění Fe a Mn na odstranění železa a manganu s následným změkčením vody.

Filtry jsou prány časově a objemově vyčištěnou vodou. V systému jsou zapojeny i filtry s aktivním uhlím pro případné odstranění zbytkových chloraminů.


Úprava vody pro archeologické uložiště Mikulčice

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Mikulčice  
Termín realizace: 2016                                     

Realizace ÚV vody z vrtu pro archeologické naleziště.

Návrhové parametry: bakteriologické znečištění, Fe = 3,66 mg/l, Mn = 0,89 mg/l, vysoká barva, zákal
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody

Princip technologie
Vzhledem k vysokým koncentracím Fe a Mn byla úpravna koncipována jako dvojstupňová úprava na pískových a pyroloxových filtrech s předřazeným srážením Fe a Mn v sedimentačním reaktoru. Úpravna je plně automatická, praní probíhá upravenou vodou.


Úprava vod pro obec

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Hodslavice
Termín realizace: 2016                                     

Realizace ÚV vody z vrtu pro obec Hodslavice.

Návrhové parametry: bakteriologické znečištění, Fe = 0,5 mg/l, Mn = 0,12 mg/l, NH4+ = 0,65 mg/l, vysoká barva, zákal, Q = 18 m3/h
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody

Princip technologie
Úpravna navržena jako automatická disková předfiltrace praná na základě tlakové ztráty, chlorace a doúprava pH a následná doúprava koncentrací Fe a Mn na pyroloxových filtrech. Dávkování provozních chemikálií řízeno na základě pH a redox potenciálu.


Úprava a recyklace vod pro Galvanizovnu v Kazani

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Zelenodolsk 
Termín realizace: 2016                                     

Realizace ÚV a recyklace pro galvanický závod včetně průmylové čistírny odpadních vod (PČOV).

Návrhové parametry: bakteriologické znečištění, tvrdost = 2 mmol/l, vysoká barva, zákal. Vstupní voda pro recyklaci byla tvořena vodou oplachovou z galvanické linky o vodivosti do 600 µS/cm.
Požadované garantované hodnoty: demineralizovaná voda 10 µS/cm

Princip technologie
Úpravna na principu odstranění mechanického znečištění a následné demineralizace vody na zařízení reverzní osmózy. Před reverzní osmózou je upravováno pH a dávkována antiscalant pro ochranu membrán proti zanášení vodním kamenem.

Recyklace na principu ionexových kolon s předřazenou filtrací na pískových filtrech pro odstranění mechanických nečistot. Před ionexovými filtry bylo umístěno aktivní uhlí pro zachycení možných olejů a organického znečištění z oplachových van. Výstupní vodivost recyklu 2-4 µS /cm.


Úprava vod na principu In-line koagulace a ultrafiltrace

Identifikační údaje a účel realizace
Místo realizace: Praha     
Termín realizace: 2016                                     

Realizace ÚV vody z vrtu pro rodinný dům.

Návrhové parametry: bakteriologické znečištění, Fe = 2.4 mg/l, Mn = 0.6 mg/l, vysoká barva, zákal
Požadované garantované hodnoty: parametry pitné vody

Princip technologie
Úpravna navržena jako in-line koagulace a následná separace vysrážených nečistot na ultrafiltračním modulu. Úpravna obsahuje i automatický CEB pro zajištění čištění membrány. Membrána je čištěna na základě protečeného množství.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.