0,00 € bez DPH

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO, spol. s r.o. ako popredný dodávateľ technológií pre úpravu a recyklácie vôd ponúka komplexné riešenie pre aplikáciu membránových procesov v priemyselnej a komunálnej sfére. Početné referencie aplikácií membránových procesov v Českej republike i zahraničí nám umožňujú ponúknuť zákazníkom skúsenosti a optimalizované riešenie investične aj prevádzkovo. K aplikácii membránových procesov pristupujeme zodpovedne so snahou nájsť optimálny výsledok. Membránové technológie uplatňujeme ako v odbore čistenia odpadových vôd ( MBR ) tak aj v segmente úpravy a recyklácie vôd UF, NF, RO. 

Základom membránových procesov sú polopriepustné (semipermeabilné) membrány. Membránové technológie sú založené na procese pri ktorom zbavujeme kvapalinu (vodu), privádzanú na membránovú jednotku pod tlakom, kontaminantov spôsobom, keď podľa velkosti pórov membrány dôjde k selekcii väčších časti a molekúl. Bežne sú pod membánové procesy zaraďované mikrofiltrácia (MF), ultrafiltrácia (UF), nanofiltrácia (NF) a reverzná osmóza (RO).

Membránové technológie sú využívané v strojárenskom, petrochemickom priemysle, priemysle povrchových úprav (likvidácia odpadových vôd, spätné využitie technologických vôd), farmaceutickom priemysle (infúzne roztoky, výroba liekov), potravinárskom priemysle (voda pre výrobu nápojov, spracovanie ovocných a zeleninových štiav, spracovanie mlieka ) a tiež pri úprave vody vo vodárňach, elektrárňach a teplárňach (demineralizovaná chladiaca voda, prídavná voda pre napájanie kotlov).

Ultrafiltrácia

Ultrafiltrácia AS - MEMBR UF je typ membránovej filtrácie, pri ktorom tlakový gradient vedie k separácii cez semipermeabilnú membránu. AS - MEMBR UF má schopnosť čistiť, oddeliť a koncentrovať cieľové makromolekuly v kontinuálnych systémoch. AS - MEMBR UF to robí tlačením prúdu roztoku. Rozpúšťadlo a ďalšie rozpustené zložky, ktoré prechádzajú membránou, sú známe ako permeát. Časti, ktoré neprechádzajú, sú známe ako retentát. Tento separačný proces sa používa v priemysle a výskume na čistenie a koncentráciu makromolekulárnych roztokov, najmä proteínových roztokov. Priemyselné odvetvia ako chemická a farmaceutická výroba, spracovanie potravín a nápojov a čistenie odpadových vôd využívajú ultrafiltráciu na recykláciu toku, alebo ako prídavok k finálnym produktom.

Technológiu ultrafiltrácie AS - MEMBR UF využívame aj na výrobu pitnej vody odstránením častíc a makromolekúl zo surovej vody. Ultrafiltračné procesy majú nasledujúce výhody:

  • Zníženie vstupných dávok chemikálií na minumum, prípadne ich vylúčenie
  • Kompaktná veľkosť zariadení
  • Konštantná kvalita produktu
  • Odstránenie mikrobiálneho znečistenie - prakticky dezinfekcia vody

Prehľad základných dodávaných ultrafiltračných jednotiek AS - MEMBR UF

Ultrafiltračná jednotka Nátok 
Q hmax
(m3/h)
Nátok
Q dmax
(m3/d)
Recovery 
( % )
Príkon 
( kW )
Pôdorys 
dĺžka x šířka
( mm )
Kontajner PLC CEB CIP In-line
koagul.
AS-MEMBR UF 5 0,21 5 85 - 97 0,75 1200 x 800 - v + v v
AS-MEMBR UF 60 2,5 60 85 - 97 3,5 2200 x 800 - + + v v
AS-MEMBR UF 96 4 96 85 - 97 3,5 2400 x 800 10“ + + v v
AS-MEMBR UF 144 6 144 85 - 97 3,5 - 4 2800 x 800 10“ + + v v
AS-MEMBR UF 240 10 240 85 - 97 4 - 5,2 3700 x 800 20“ + + v v
AS-MEMBR UF 480 20 480 85 - 97 8 - 11 4800 x 1000 20“ + + v v
AS-MEMBR UF 720 30 720 85 - 97 12 - 16 5000 x 1000 20“ + + v v
AS-MEMBR UF 1200 50 1200 85 - 97 22 -28 7000 x 1000 40“ + + + v
AS-MEMBR UF 1680 70 1680 85 - 97 30 - 38 9000 x 1000 40“ + + + v
AS-MEMBR UF 2400 100 2400 85 - 97 40 - 54 12000 x 1000 40“ + + + v
AS - MEMBR UF +++ > 100 > 2400 85 - 97 > 40 p - + + + v
Všetky uvedené parametre sú orientačné a závisia od charakteru vstupnej vody, použitých ultrafiltračných modulov a individuálnych úprav jednotiek
Skratky: m ... manuál , a ... automatika, + ... štandard, - ... nedodáva sa,  V ... voliteľné, p ...

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza AS - MEMBR RO je proces, pri ktorom demineralizujeme ( deionizujeme) vodu tým, že ju tlačíme cez polopriepustnú membránu reverznej osmózy pod tlakom. Je to technológia používaná okrem iného na výrobu odsolenej vody z morskej vody.

Reverzná osmóza AS - MEMBR RO môže odstrániť mnoho druhov rozpustených a suspendovaných látok z vody vrátane baktérií a používa sa v priemysele (DEMI voda) a pri výrobe pitnej vody. Výsledkom je, že rozpustená látka je zadržaná na strane membrány a čisté rozpúšťadlo prechádza na druhú stranu. Selektivita membrány neumožňuje prienik veľkých molekúl cez otvory. 

Reverzná osmóza AS - MEMBR RO je schopná odstrániť viac ako 99% rozpustených solí (iónov), častíc, koloidov, organických látok, baktérií a patogénov. Je veľmi účinná pri úprave morských, braktických, povrchových a podzemných vôd v širokom rozsahu prietokov.

Prehľad základných dodávaných jednotiek reverznej osmózy AS - MEMBR RO

Ultrafiltračná jednotka Permeát
Q hmax
(m3/h)
Membrána
počet
Recovery 
( % )
Rejection
( % )
Meranie
prietoku
Prev.
tlak
( bar )
Dávkovanie
antiskalantu
CIP
AS-MEMBR RO 80 0,08 4021/1 50 >95 rotameter 10 - v
AS-MEMBR RO 120 0,12 4021/1 75 -80 >97 rotameter 12 - v
AS-MEMBR RO 300 0,3 4040/1 75 -80 >97 rotameter 12 - v
AS-MEMBR RO 500 0,5 4040/2 75 - 80 >97 rotameter 12 - v
AS-MEMBR RO 600 0,6 4040/2 85 - 97 >97 rotameter 14 v v
AS-MEMBR RO 900 0,9 4040/3 85 - 97 >97 rotameter 14 v v
AS-MEMBR RO 1200 1,2 4040/4 85 - 97 >97 rotameter 14 v v
AS-MEMBR RO 1500 1,5 4040/5 85 - 97 >97 rotameter 14 v +
AS-MEMBR RO 1650 1,65 4040/6 >75 >97 digitálny 11 - 13 + +
AS-MEMBR RO 2200 2,2 4040/8 >75 >97 digitálny 11 - 13 + +
AS-MEMBR RO 3100 3,1 4040/12 >75 >97 digitálny 11 - 13 + +
AS-MEMBR RO 3800 3,8 8040/3 >75 >97 digitálny 11 - 13  +
AS-MEMBR RO 5000 5 8040/4 >75  >97  digitálny 11 - 13  +
AS-MEMBR RO 6000 6 8040/5  >75  >97  digitálny 11 - 13  +
AS-MEMBR RO 7000 7 8040/6  >75  >97  digitálny  11 - 13  +
AS-MEMBR RO 8000 8 8040/7  >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 10000 10 8040/9 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 12000 12 8040/10  >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 15000 15 8040/12 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 18000 18 8040/15 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 20000 20 8040/17 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 25000 25 8040/20  >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 30000 30 8040/25  >75  >97  digitálny  11 - 13
Všetky uvedené parametre sú orientačné. Každú jednotku reverznej osmózy individualizujeme podľa konkrétnych požiadaviek investora.
Skratky:  a ... automatika, + ... štandard, - ... nedodáva sa,  V ... voliteľné

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.