0,00 € bez DPH

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

Úprava vôd od spoločnosti ASIO, spol. s r.o.

ASIO, spol. s r.o. je technologická firma s vlastnou výrobnou základňou pracujúca v segmente vodného hospodárstva od roku 1993. Od začiatku nášho pôsobenia v odbore úpravy vôd sa snažíme využívať najmodernejšie metódy a technológie s dôrazom na garantované parametre našich dodávok. 

Konkrétne metódy úpravy vody (membrámové technológie, filtrácia, oxidácia, adsorpcia apod.) volíme vždy s ohľadom na účel použitia upravenej vody a životné prostredie - iný prístup vyžaduje úprava pitnej vody a úplne odlišné technológie využívame pri úprave vody pre napájacie kotla, alebo všeobecne pri úprave vody pre priemyselné účely.

V akých prípadoch vám pomôžeme?

  • Úprava vody na pitnú vodu pre hotely, mestá a obce
  • Recyklácia priemyselných odpadových vôd
  • Recyklácia bazénových vôd
  • Rekonštrukcia a intenzifikácia vodárenských prvkov a objektov.
  • Príprava veľmi čistej vody pre elektrotechniku, farmaceutický alebo potravinársky priemysel.
  • Úprava podzemnej vody v oblastiach bez verejnej distribučnej siete.
  • Úprava a filtrácia vody pre chladiace okruhy.
  • Príprava oplachovej a technologickej vody pre sklárne, automobilový,elektrotechnický, potravinársky priemysel, a pod.
  • Pilotné projekty pre overenie technológií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.