0,00 € bez DPH

Realizácia úpravne vody pre logistické centrum - prekladisko


Spoločnosť patriaci k vedúcim prepravným a logistickým poskytovateľom v Európe nás oslovila s požiadavkou návrhu technológie na úpravu vody v novo budovanom areáli logistického centra v Syrovice. Vzhľadom k odľahlosti areálu nebolo možné dopojenie na vodu z vodovodu, preto sa firma rozhodla realizovať vrt a zásobovať sa vodou z vlastného zdroja. Po realizácii vrtu sa však zistili parametre nevyhovujúce požiadavkám pre pitnú vodu. Z tohto dôvodu sme vypracovali návrh technológie na úpravu tejto vody. Po realizácii niekoľkých veľkých zákaziek sme privítali realizáciu zákazky tohto charakteru. 

Voda z vrtu naznačila zvýšené hodnoty bakteriologického znečistenia, koncentráciou železa (0,33 mg / l), koncentráciou mangánu (0,156 mg / l) a tvrdosti (3,92 mmol / l). Navyše boli hraničné koncentrácie amónnych iónov (0,498 mg / l). Úpravňa vody bola navrhnutá na kapacitu 700 l / h, ktorú vyžadoval investor. Pri prekročení hodnôt o 30% je úpravňa stále schopná odstrániť jednotlivé koncentrácie látok, ktoré boli prekročené.

Popis technológie:

Voda z vrtu sa čerpá cez ochranný filter 130 µm do reakčnej akumulačnej nádrže. Pred nádrž sa dávkuje chlórnan sodný pre predoxidaciu železa, mangánu a oxidáciu amónnych iónov. Z nádrže sa voda čerpá čerpadlom na paralelný odželezňovací filter D 300 s náplňou pyrolox. Ďalej je privedená na filter s aktívnym uhlím pre odstránenie zvyškového chlóru (s objemom 40 l aktívneho uhlia) a nasleduje zmäkčovací filter duplexný 2x 20 l s náplňou Ecomix s obtokom 50% pre zachovanie čiastočnej tvrdosti a zníženie zvyškových amónnych iónov, železa a mangánu. Nasleduje dávkovacie čerpadlo pre hygienizáciu akumulačnej nádrže (5 m3). Za nádržou je ATS 4 m3 - 3 bar pre dodávku vody do miest spotreby.

Odželezňovacie filtre filtrujú paralelne, perú striedavo so zachovaním filtrácia cez jeden filter. Predpoklad pranie - 1x za 2 dni podľa objemu. Pranie aktívneho uhlia bude prebiehať jedenkrát týždenne v noci. Pranie filtra trvá 25 minút. Duplexný zmäkčovací filter pracuje striedavo a regeneruje po pretečeniu objemu. Kapacita je nastavená tak, aby regeneroval 1x za 1-2 dni. Po realizácii a sprevádzkovanie systému pracuje úpravňa v automatickom režime tak, ako bola navrhnutá. Na výstupe dochádza k zníženiu tvrdosti na hodnotu 2,5 mmol / l, nulové sú koncentrácie Fe a Mn, tiež obsah amónnych iónov bol znížený na hodnotu 0,25 mg / l. Samozrejmosťou je tiež nulové bakteriologické znečistenie vody.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.