0,00 € bez DPH

Voda pre priemysel

Úprava vody v priemysle zahŕňa pokročilé technologické metódy a procesy, ktoré premieňajú znečistenú vodu na vodu, ktorú je možné v priemyselnej výrobe ďalej využívať. Z hľadiska kvality produkovanej vody, spoločnosť ASIO, spol. s r.o. ponúka technológia úprav pre technickú, úžitkovú, demineralizovanú a ultračistú vodu. Čo sa týka zdroja vody štandardne riešime úpravne pre povrchové vody (riečna, dažďová, stojatá), podzemné vody (studničnej, hlbinné vrty), odpadové vody - recyklácia a taktiež pre vody zasolené - brakické. Technologickej linky reverznej osmózy je možné použiť aj pre odsoľovanie morskej vody. Z hľadiska aplikácií robíme úpravne pre energetiku - kotolne, teplárne, elektrárne a tiež chladiace vody, teplovody a parné hospodárstva.

Z priemyselných odvetví sa jedná hlavne o: terciálny dočistenie odpadových vôd, potravinárstve (mliekarne, pivovary, spracovanie mäsa, vinárstvo), chemický priemysel, priemysel povrchových úprav, automotive, práčovne, strojné priemysel, textilný priemysel, sklársky priemysel.

  • Práčovne a čistiarne

    Kvalita vody v práčovniach je daná požiadavkami na pracie vody dodávateľom technológie práčovní a individuálnymi požiadavkami prevádzkovateľov práčovní.

    28.2.2018 | Rubrika: Voda pre priemysel


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.