0,00 € bez DPH

Fotokatalytická oxidácia

Tento proces je kombináciou fotooxidácie založenej na pôsobení UV žiarenia a katalytickej oxidácie. Používa sa predovšetkým v prostredí, ktoré je zaťažené veľkým množstvom ťažko rozložiteľných (oxidovateľných) zapáchajúcich a organických látok.

Kontaminovaný vzduch je privádzaný do tunela, kde UV žiarenie spôsobuje chemickú reakciu. Organické látky sa rozkladajú lebo sú generované častice kyslíka, ozónu a ďalších oxidačných iónov. UV žiarenie podporuje tento proces tým, že navyše rozbíja molekuly odbúravaných látok.

Tento proces umožňuje zoxidovať aj ťažko rozložiteľné alebo špecifické látky ako sú hydrogénsulfid, amoniak, merkaptány atď. A odstrániť tak zápach. K oxidácii stačí pomerne krátkej doby zdržania. Náplň je tvorená špeciálnym katalyzátorom, ktorý musí zodpovedať obsahu škodlivín vo vzduchu.

Fotokatalytická oxidácie je zvlášť vhodná na spracovanie veľmi znečistených odpadových plynov, napr.:

  • odstránenie zápachu na čistiarňach odpadových vôd
  • skladovanie, úprava a sušenie kalu
  • spracovanie zvyškovej vody z tankov obsahujúci zmes vody a olejov
  • príjmu fekálnych odpadov
  • recyklačné zariadenie

Proces ionizácie sa používa najmä na odstraňovanie zápachu v priestoroch budov ako sú sušiarne, priestory s kalovými nádržami, kancelárske priestory, úpravne odpadových vôd, čerpacie stanice, flotačné zariadenia v mliekarňach atď. Keďže ionizácie závisí najmä na aktiváciu kyslíka, je aplikácia tejto technológie veľmi flexibilné .

Ak sú ionizačný jednotky inštalované v miestnostiach, znečistený vzduch sa upravuje priamo. Ionizačná jednotka aktivuje kyslík vo vzduchu, priestor znečistený zapáchajúcimi látkami slúžia na zavedenie konečnej reakcie.

Odsávanie vzduchu z miestnosti je možné preto obmedziť na minimum alebo (u niektorých aplikácií) dokonca úplne vylúčiť. To má za následok nízke prevádzkové náklady, najmä na vykurovanie (alebo chladenie v teplom podnebí).  Ak nemožno ionizačnú jednotku inštalovať v miestnosti, je možné ionizovať aj vonkajšie (čerstvý) vzduch a pre konečnú reakciu ho miešať so znečisteným vzduchom.

Ionizácia - IonActOx - IAO (príklady realizácie)

Typ budovy Čerpacia stanica Čerpacia stanica Objekt mechanického predčistenia Zahusťovanie kalov
Zápach nízka koncentrácia nízka koncentrácia nízka koncentrácia silný zápach
Objem budovy 1 400 m3 2 700 m3 3 500 m3 1 500 m3
Cirkulácia vzduchu 1 400 m3 2 700 m3 3 500 m3 1 500 m3
Četnosť výmeny vzduchu 1 x 1 x 1 x 1 x
Typ jednotky PhoCatOx PhoCatOx PhoCatOx PhoCatOx
Počet jednotiek        
Rozmery jednotky 1600 x 1200 x 4000 mm 2300 x 2300 x 3400 mm 1600 x 1200 x 4000 mm 1100 x 1200 x 3200 mm
Hmotnosť jednotky 1 500 kg 3 000 kg 1 600 kg 1 000 kg
Materiál nerez oceľ AISI 304 (1.4301) nerez oceľ AISI 304 (1.4301) nerez oceľ AISI 304 (1.4301) nerez oceľ AISI 304 (1.4301)
Spotreba energie 3,5 kW 6,0 kW 7,5 kW 4,3 kW
Pachový filter súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia
UV komora súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia
Katalyzátor súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia
Ventilátor súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia
Materiál       hliník
Pripojenie       230 / 400 V / 50 Hz
Ovládací panel súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia súčasťou zariadenia
Rozmery       600 x 600 x 230 mm
Materiál       nerez oceľ AISI 304 (1.4301)
Pripojenie       400 V / 50 Hz / 16 A

Vybrané referencie

PCO, mesto: Brno (Nová Mosilana), CZ
PCO, mesto: Bystřice pod Hostýnem (NET PLASY), CZ

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.