0,00 € bez DPH

Filtračné technológie

Najčastejšie sú využívané pieskové filtre, pieskové filtre s obohatenou náplňou, filtre zo špeciálnymi náplňami a mechanické filtre. K filtračným technológiám je možné zaradiť tiež filtráciu na aktívnom uhlí. Pevné látky, či mechanické nečistoty sú v určitom množstve a v rôznych veľkostiach obsiahnuté vo väčšine odoberaných vôd. Jedná sa prevažne jemný piesok, štrk, rôzny kal, hrdzu, íl, uvoľnené časti usadenín potrubia a iné nečistoty, ktoré sa do verejnej vodovodnej siete, vlastných vrtov i studní dostávajú zo zastaraného, ​​veľakrát aj poškodeného potrubia a z geologického podložia. Tieto častice mávajú rôznu veľkosť a môžu sa pohybovať od tých viditeľných, v jednotkách milimetra, až po tie v desatinách mikrometra, ktoré nie sú okom viditeľné. Takéto nečistoty sú nezriedka príčinou zanesených, upchatých a poškodených potrubných rozvodov, uzatváracích armatúr, kotlov, ohrievačov a všetkých ostatných zariadení napojených na zdroj vody, ktorý nie je pred touto problematikou ochránený.

Používané médiá

  • tlakové filtre s náplňou - kremičitý piesok
  • tlakové filtre s turbidexom
  • filtre s náplňou hydroantracitu
  • zeolitové filtre
  • tlakové filtre s náplňou PYROLOX -  modifikovaný oxid manganičitý
  • filtre s aktívnym uhlím
  • filtre s náplňou GEH - madifikovaný hydroxid železitý

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.