0,00 € bez DPH

Realizácia reverznej osmózy - odsoľovacia stanica morskej vody v Jemene 

V rámci medzinárodnej spolupráce sme boli oslovený s požiadavkou na vybudovanie odsoľovacej stanice pre výrobu pitnej vody z morskej vody. Realizácia prebiehala na Jemenskom ostrove Abd Al Kuri v blízkosti ostrova Sokotra. Ostrov Abd Al Kuri je v takmer bezzrážkovom podnebnom pásme a teda vybudovanie odsoľovacej stanice bolo kľúčové pre život jeho obyvateľov. Pri návrhu technológie sme v podstate už na začiatku uvažovali s aplikáciou tlakovej membránovej technológie - v tomto prípade s inštaláciou jednotky reverznej osmózy v prevedení "sea water". Vzhľadom na odľahlosť inštalácie sme jednoznačne vsadili na osvedčené riešenia a špičkovú kvalitu komponentov. Uvedená odsoľovacia stanica bola realizovaná včítane plastového kontajnera z PP stenových prvkov, ktorý bol následne obmurovaný miestnymi robotníkmi tradičným materiálom. Súčasťou realizácie bolo aj zabezpečenie sacieho nerezového potrubia z mora do úpravne. 

Parametre technológie:

Kvalita vody - prítok: morská voda TDS 44.100 mg / l
Produkcia permeátu: 1000 l / h
Konverzia: 30%
Prítok zdrojové vody: 3300 l / h
Typ RO elementov: SW 30-4040
Počet elementov: 8 ks
Typ čerpadiel: Grundfos
Zdroj napätia: 3 x 400 V / 230 V, 50 Hz
Inštalovaný príkon: 11,5 kW
Pracovný tlak: 56 bar

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.