0,00 € bez DPH

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd dodávame v dvoch základných prevedeniach a to kontajnerové jednotky stacionárne a kontajnerové jednotky mobilné. Mobilné kontajnerové jednotky sú obvykle vybavené hákovým systémom ABROLL umožňujúcim jednoduchú manipuláciu s kontanerovou úpravňou vôd. Z hľadiska veľkosti, kontajnerové úpravne dodávame  najčastejšie v 20´a 40´kontajneroch. Kontajnery môžu byť v prevedení ISO 1C, ISO 1CC respektíve skladovací kontajner s GL certifikátom. 

Kontajnerové úpravne vôd dodávame štandardne zateplené PUR panelmi s nútenou ventiláciou vzduchu a výhrevným telesom. Ako opciu je možné vybaviť kontajner klimatizáciou a elektrocentrálou. V takomto prípade ide o úplný ostrovný systém s možnosťou použitia prakticky kdekoľvek bez nutnosti napojenia na verejnú elektrorozvodnú sieť. Štandardne sú kontajnery dodávané v modrom enciánovom farebnom vyhotovení, ale v prípade požiadavky na iné farebné prevedenie zo vzorkovníka RAL dokážeme samozrejme požiadavke vyhovieť.

Možnosti osadenia

 • Filtrácia na médiách - piesok, zeolity, modifikovaný oxid manganičitý, hydroxid železitý, náplne s dolomitickou bázou
 • Sorpčná filtrácia - aktívne uhlie
 • Ionexové výmeny - katexy, anexy 
 • Stripovanie a odvetrávanie
 • Riadená oxidácia a redukcia
 • Biotechnologické metódy - nitrifikácia, denitrifikácia
 • Dezinfekcia UV žiarením, dezinfekcia chlórnanom sodným, chlórdioxidom

s modernými membránovými technológiami

 • ultrafiltrácia
 • nanofiltrácia
 • reverzná osmóza

Upravujeme nasledovné parametre

 • železo, mangán
 • zákal, pach, chuť, vodivosť
 • tvrdosť, vápnik, horčík, sírany, chloridy , amónne ióny
 • dusičnany, dusitany
 • ťažké kovy, olovo, ortuť, kadmium, antimón, arzén
 • radón, urán
 • agresívne CO2
 • organické zlúčeniny, prchavé látky

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.