0,00 € bez DPH

Prípadové štúdie

  • Úpravňa vody v logistickom centre

    Realizácia komplexnej úpravne vody pre logistické centrum ( Fe, Mn,Ca, Mg, baktérie, NH4+)

  • Pitná voda z mora

     Na ostrove Abd Al Kuri sme realizovali odsoľovaciu stanicu morskej vody na báze reverznej osmózy.

  • Likvidácia zápachu pomocou fotokatalytického procesu

    Technológia fotokatalytickej oxidácie preukázala svoju účinnosť pri likvidácii zápachu zo všetkých stupňov čistenia odpadových vôd a nakladanie s kalmi. Táto technológia je schopná likvidovať aj veľmi vysoké koncentrácie obvyklých zložiek zápachu generovaných na čistiarňach odpadových vôd.


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.