0,00 € bez DPH

Úprava vzduchu

S problémami so zápachom sa potýka dnes a denne rad priemyselných hál a tovární. Nepríjemný zápach sprevádza aj niektoré procesy na ČOV. Ide najmä o čerpacie stanice, mechanické predčistenie, flotácia a kalové koncovky. Rokmi preverená technológia na čistenie vzduchu, respektíve odstránenie zápachu na ČOV je biologický filter (biofilter). Bohužiaľ, biofiltre sú často nespoľahlivé, objemné a ich prevádzka je veľmi nákladný. Ako ich alternatíva sa dnes k čisteniu vzduchu a odpadových plynov čoraz častejšie využívajú moderné fyzikálno-chemické technológie založené na ionizáciu či fotokatalytickej oxidácii odpadových plynov.

Fyzikálno-chemické metódy likvidácie zápachu sú výrazne efektívnejšie, veľmi účinné a vhodné pri čistení odpadových plynov a odstraňovanie nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky). 

  • Fotokatalytická oxidácia

    Tento proces umožňuje zoxidovať aj ťažko rozložiteľné, alebo špecifické látky ako sú hydrogénsulfid, amoniak, merkaptány atď. K oxidácii stačí pomerne krátkej doby zdržania. Náplň je tvorená špeciálnym katalyzátorom, ktorý musí zodpovedať obsahu škodlivín vo vzduchu.

  • Ionizácia

    Proces ionizácie sa používa najmä na odstraňovanie zápachu v priestoroch budov ako sú sušiarne, priestory s kalovými nádržami, kancelárske priestory, úpravne odpadových vôd, čerpacie stanice, flotačné zariadenia v mliekarňach atď.

  • Biofiltre AS - BioAir

    Typový rad biofiltrov je navrhnutý pre množstvo vzduchu od 100 do 1700 m3.h-1. Súčasťou biofiltra je nádrž, rošt, príruby na pripojenie odpadového vzduchu, rozvody vody pre postrek biofiltrační náplne. Biofilter nie je vybavený zastrešením, predčistením ani ohrevom vzduchu.


inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.