0,00 € bez DPH

Priemyselné úpravne vôd

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis

Viac informácií

Pitná voda pre obce a mestá

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis

Viac informácií

Úpravne pre domácnosti

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nis

Viac informácií

Úprava vôd od spoločnosti ASIO, spol. s r.o.

ASIO, spol. s r.o. je technologická firma s vlastnou výrobnou základňou pracujúca v segmente vodného hospodárstva od roku 1993. Od začiatku nášho pôsobenia v odbore úpravy vôd sa snažíme využívať najmodernejšie metódy a technológie s dôrazom na garantované parametre našich dodávok. 

Konkrétne metódy úpravy vody (membrámové technológie, filtrácia, oxidácia, adsorpcia apod.) volíme vždy s ohľadom na účel použitia upravenej vody a životné prostredie - iný prístup vyžaduje úprava pitnej vody a úplne odlišné technológie využívame pri úprave vody pre napájacie kotla, alebo všeobecne pri úprave vody pre priemyselné účely.

V akých prípadoch vám pomôžeme?
Úprava vody na pitnú vodu pre rodinné domy, mestá a obce.
Rekonštrukcia a intenzifikácia vodárenských prvkov a objektov.
Príprava veľmi čistej vody pre elektrotechniku, farmaceutický alebo potravinársky priemysel.
Úprava podzemnej vody v oblastiach bez verejnej distribučnej siete.
Úprava a filtrácia vody pre chladiace okruhy.
Príprava oplachovej a technologickej vody pre sklárne, automobilový,elektrotechnický, potravinársky priemysel, a pod.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.