0,00 € bez DPH

Prehľad základných dodávaných jednotiek reverznej osmózy AS - MEMBR RO

Ultrafiltračná jednotka Permeát
Q hmax
(m3/h)
Membrána
počet
Recovery 
( % )
Rejection
( % )
Meranie
prietoku
Prev.
tlak
( bar )
Dávkovanie
antiskalantu
CIP
AS-MEMBR RO 80 0,08 4021/1 50 >95 rotameter 10 - v
AS-MEMBR RO 120 0,12 4021/1 75 -80 >97 rotameter 12 - v
AS-MEMBR RO 300 0,3 4040/1 75 -80 >97 rotameter 12 - v
AS-MEMBR RO 500 0,5 4040/2 75 - 80 >97 rotameter 12 - v
AS-MEMBR RO 600 0,6 4040/2 85 - 97 >97 rotameter 14 v v
AS-MEMBR RO 900 0,9 4040/3 85 - 97 >97 rotameter 14 v v
AS-MEMBR RO 1200 1,2 4040/4 85 - 97 >97 rotameter 14 v v
AS-MEMBR RO 1500 1,5 4040/5 85 - 97 >97 rotameter 14 v +
AS-MEMBR RO 1650 1,65 4040/6 >75 >97 digitálny 11 - 13 + +
AS-MEMBR RO 2200 2,2 4040/8 >75 >97 digitálny 11 - 13 + +
AS-MEMBR RO 3100 3,1 4040/12 >75 >97 digitálny 11 - 13 + +
AS-MEMBR RO 3800 3,8 8040/3 >75 >97 digitálny 11 - 13  +
AS-MEMBR RO 5000 5 8040/4 >75  >97  digitálny 11 - 13  +
AS-MEMBR RO 6000 6 8040/5  >75  >97  digitálny 11 - 13  +
AS-MEMBR RO 7000 7 8040/6  >75  >97  digitálny  11 - 13  +
AS-MEMBR RO 8000 8 8040/7  >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 10000 10 8040/9 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 12000 12 8040/10  >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 15000 15 8040/12 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 18000 18 8040/15 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 20000 20 8040/17 >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 25000 25 8040/20  >75  >97  digitálny  11 - 13 
AS-MEMBR RO 30000 30 8040/25  >75  >97  digitálny  11 - 13
Všetky uvedené parametre sú orientačné. Každú jednotku reverznej osmózy individualizujeme podľa konkrétnych požiadaviek investora.
Skratky:  a ... automatika, + ... štandard, - ... nedodáva sa,  V ... voliteľné

Pre vypracovanie cenovo - technickej ponuky 9nás kontaktujte !

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza AS - MEMBR RO je proces, pri ktorom demineralizujeme ( deionizujeme) vodu tým, že ju tlačíme cez polopriepustnú membránu reverznej osmózy pod tlakom. Je to technológia používaná okrem iného na výrobu odsolenej vody z morskej vody.

Reverzná osmóza AS - MEMBR RO môže odstrániť mnoho druhov rozpustených a suspendovaných látok z vody vrátane baktérií a používa sa v priemysele (DEMI voda) a pri výrobe pitnej vody. Výsledkom je, že rozpustená látka je zadržaná na strane membrány a čisté rozpúšťadlo prechádza na druhú stranu. Selektivita membrány neumožňuje prienik veľkých molekúl cez otvory. 

Reverzná osmóza AS - MEMBR RO je schopná odstrániť viac ako 99% rozpustených solí (iónov), častíc, koloidov, organických látok, baktérií a patogénov. Je veľmi účinná pri úprave morských, braktických, povrchových a podzemných vôd v širokom rozsahu prietokov.

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.