0,00 € bez DPH

Pilotáže technológií - poloprevádzky

Naše oddelenie výskumu a vývoja sa v úzkej spolupráci s technológmi investičných akcií veľmi intenzívne zapája do pilotáží nových technológií a overovacích projektov pre posúdenie navrhnutých technologických systémov. Táto činnosť je mimoriadne dôležitá a prínosná hlavne v sfére priemyselných vôd vzhľadom na ich rozmanitosť a častokrát "komplikovanosť". Ponúkame možnosť pilotáže od prvotných chemických analýz cez vývoj a návrh technológií i samotných pilotných jednotiek až po samotné testovanie a vypracovanie záverečnej správy s cieľom dosiahnuť optimálny návrh technologickej linky. Vzhľadom na naše kapacity sa nebránime ponúknuť náš tým pre pilotáž aj konkurencii. 

Vlastná výrobná základňa - plastová a nerezová výroba, projekčné oddelenie a v neposlednom rade kvalitne vybavené chemické laboratórium nám umožňuje pilotovať procesy a technológie prakticky " na kľúč". Spolupracujeme s významnými inštitúciami v odbore čistenia a úprav vôd nielen na Slovensku a v Česku, ale naša spolupráca má celoeurópsky rozmer. Tak dokážeme implementovať aktuálne trendy v našich výstupoch s cieľom dosiahnuť optimálny výsledok.

Rozsah pilotáží

Pilotáže technológií resp. poloprevádzkové testovanie realizujeme komplexne, momentálne sa venujeme predovšetkým aplikáciám membránových procesov pri úprave vôd a recyklačných technológiách. Obvyklý rozsah pilotáží je nasledovný:

  • Úvodné posúdenie aplikovateľnosti technológie na teoretickej báze
  • Rešeršná činnosť
  • Vytvorenie technicko - logistického zámeru pilotného projektu
  • Návrh, projekcia a konštrukcia pilotnej jednotky, prípadne využitie existujúcej jednotky
  • Praktická fáza  pilotovania s odbermi vzoriek, analýzami, úpravou procesu
  • Vyhodnotenie pilotáže, závery, publikačná činnosť, scaling na reálne podmienky
  • Zabezpečenie patentov, priemyselných vzorov, predpríprava na reálny výstup 
  • Poradenská činnosť pri uvádzaní technológie do praxe
  • Technologický dohľad

Niektoré z našich realizovaných projektov a projektov v realizácii.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.